Tipus 2 : Mercat Industrial (In: 20kA 8/20)

952 110 DEHNguard DG M TT 2P. Monofàsic  
952 115 DEHNguard DG M TT 2P FM Monofàsic  
952 310 DEHNguard DG M TT 275 Trifàsic  
952 315 DEHNguard DG M TT 275 FM Trifàsic  
900 451 DEHNguard DG TT 2P 20 kA Compact Monofàsic  
900 456 DEHNguard DG TT 20 kA Compact Trifàsic  
 

Tipus 2 : Mercat Terciario/Vivenda (In: 5kA 8/20)

900 450 DEHNguard DG TT 2P 5 275 Compact Monofàsic  
900 455 DEHNguard DG TT 5 275 Compact Trifàsic  
 

Tipus 1+2 : Nivell III-IV de protecció (12,5/50 kA Ona 10/350)

941 110 DEHNshield DSH 255 1+2 Monofàsic  
941 310 DEHNshield DSH 255 1+2 (50 kA 10/350) Trifàsic  
 

Tipus 3 : Monofàsic

953 200 DEHNrail M 2P 255  
 

Tipus 2 : Mercat Fotovoltaic Monobloc

950 530 DEHNguard DG YPV SCI 1000 Compact  
 

Tipus 2 : Mercat Fotovoltaic En cartutxos

AT-8901 ATPV Imax: 40kA  
952 567 DEHNguard DG MY PV 1500 FM  

 Per a uns altres models, consulti´ns