Per a aliatges i estats físics veure les nostres especificacions.

Dimensions :

• AMPLE de 5 mm a 250 mm, ESPESSOR de 1 mm a 70 mm, secció MÀXIMA 7500 mm2
• Longituds fins a 9500 mm, en stock fins a 6000 mm. 
• Tolerància: -0/+100 mm (altres toleràncies a petició) 

Tractament de superfície : Estanyat 1 a 20 micras. Fins i tot per a barra de sis metres