Pletinas de coure en rotlle

DIMENSIONS : Ample de 20 mm a 120 mm, espessor de 1 mm a 12 mm, secció màxima 1440 mm2.

RADIS DE CONNEXIÓ :  

TRACTAMENT DE SUPERFÍCIE  (Total o rastreig) : Estanyat 1 a 20 micres, Platejat 1 a 5 micres.

CONDICIONAMENTS : Rodets, corones, bobines
Diàmetres interiors estàndard: 400 mm i 550 mm (altres possibilitats a petició)
Pes estàndard dels rodets: de 30 a 450 Kg segons secció.

Pletinas en Rodets

DIMENSIONS : Ample de 1,85 a 35 mm, espessor de 0,5 mm a 8 mm, secció de 3,5 a 250 mm2.

RADIS DE CONNEXIÓ :   

TRACTAMENT DE SUPERFÍCIE : Estanyat 1 a 20 micras, Platejat 1 a 5 micras.

Fil Rodó

Gindre s'ha especialitzat en la fabricació de fils rodons per a copejament fredament.
DIMENSIONS : diàmetre del coure de 0,5 a 15 mm.
TRACTAMENT DE SUPERFÍCIE : estanyat, platejat…
CONDICIONAMENTS : Corones, bobines
PES : fins a 1500 kg

  • fils meplats rond
  • FLAT COPPER WIRES