Components de Coure a mida

Tant si les empreses volen externalitzar una producció com investigar components llestos per al seu ús, l'organització industrial integrada de Gindre (de la matèria al component) i totes les tecnologies disponibles al si dels diferents tallers a Europa i al món li garanteixen :
• disposar cada vegada de peces, perfectament adaptades a les seves necessitats i exigències tècniques,
• fer estalvis en el seu “supply chain” racionalitzant de la millor manera possible la matèria utilitzada i el seu aprovisionament
• reduir els seus estocs i les formalitats administrativas…

A partir d'un plec de condicions, els equips de les oficines de projectes defineixen la matèria adaptada a la necessitat i el perfilat de base, que serà la majoria de les vegades fabricat específicament.
Posen a punt, i dissenyen els processos òptims i les eines apropiades per a l'elaboració de la peça esperada, tant si és clàssica com a especial.
Per a això, combinen els coneixements tècnics i els mitjans de producció, tradicionals o capdavanters que seran conduïts per professionals experimentats.

Les tecnologies disponibles són entre d'altres: tall, tall de reseguido, punxat, plegat, tornejat, roscada, mecanització CN, ranuratge xapa, talli raig d'aigua, soldadura, revestiment, tractaments de superfície (platejat, estanyat, niquelatge, daurat), epoxi, inserit, encadellat, posada en kit…

PUNXONAMENT, PLEGAT, TALL…

 • pliage de composant cuivre sur mesure
 • pliage de composant cuivre sur mesure
 • pliage de composant cuivre sur mesure
 • pliage de composant cuivre sur mesure
 • pliage de composant cuivre sur mesure
 • pliage de composant cuivre sur mesure
 • pliage de composant cuivre sur mesure
 • pliage de composant cuivre sur mesure
 • PUNCHING, BENDING/FOLDING, CUTTING copper component
 • PUNCHING, BENDING/FOLDING, CUTTING copper component
 • PUNCHING, BENDING/FOLDING, CUTTING copper component
 • PUNCHING, BENDING/FOLDING, CUTTING copper component
 • PUNCHING, BENDING/FOLDING, CUTTING copper component
 • PUNCHING, BENDING/FOLDING, CUTTING copper component
 • PUNCHING, BENDING/FOLDING, CUTTING copper component

MECANITZAT…

 • usinage de composant et barre cuivre
 • usinage de composant et barre cuivre
 • usinage de composant et barre cuivre
 • usinage de composant et barre cuivre
 • usinage de composant et barre cuivre
 • usinage de composant et barre cuivre
 • usinage de composant et barre cuivre
 • usinage de composant et barre cuivre
 • usinage de composant et barre cuivre
 • MACHINING cooper bars and components
 • MACHINING cooper bars and components
 • MACHINING cooper bars and components
 • MACHINING cooper bars and components
 • MACHINING cooper bars and components
 • MACHINING cooper bars and components