L´ evolució de la tencologia ha suposat que els components electrònics cada vegada siguin més sensibles a les pertorbacions electromagnètiques.

Més enllà de l´obligació reglamentaria nacional, s´ ha de considerar que els efectes d´ una sobretensió suposen una greu pèrdua económica per avaries, la qual cosa podría suplir-se amb una mínima inversión.

Els nostres quadristes i instal.ladors poden donar resposta a aquesta necessitat, ja que, els oferim accès a marques de referencia a un preu immillorable.

 Posem a la seva disposició un equip tècnic comercial per a l'avaluació de la solució més adequada per a cada circumstància, tant en protecció externa com interna.

ITC-BT-23  Anexo CTE SUA8 (Spain)
GUIA-BT-23 Guía técnica de aplicación : protección de instalaciones interiores (Spain)
ITC-BT-52 Obligación Protección Puntos Recarga Vehículo Eléctrico (Spain)

Els nostres col.laboradors :

 AT           dehn