Xapa de coure Cu-etp/dhp

 De 0.5 a 6mm
Altres mesures sota consulta  

Trena

Planes: secció de 0.25 a 200mm2

Connexions amb trena: de 0.10 a 25mm2

Tub

Tubs de coure sense soldadura SF-CU(CU-DHP), E-CU(CU-DHP)

Tubs de coure CU-DHP sanitari per aigua, gas i calefacció (en tires i rotlles), dur i recuit

Tubs de coure CU-DHP per a climatització (en tires i rotlles), dur i recuit

Tubs de coure aïllat (amb PEF en tires i rotlles) per a climtització

Tubs de coure CU-DHP per a gasos medicinals o buit (en tires)

Tubs de coure industrial CU-DHP (en tires i rotlles), dur i recuit

Són transformats en múltiples passades d'estirat de desbast fins a aconseguir el diàmetre exterior/interior i l'estat metal·lúrgic requerit i, sota petició, tallats a mida i recuits..

Diàmetres exteriors de 2 a 35 mm i espessors de 0,25 a 2,5mm.

Subministrats en trams rectes de fins a 6000 mm o en rotlles.

Perfils tubulars, quadrats i rectangulars (per a fabricació de bobines d'inducció) dimensions entre 2 x 2 i 5 x 45 mm

Especialitats en trefileria com a:

- Fils quadrats

- Tubulares EDM per a electroerosió

- Bi-metales Cu/Al, Cu/Inox, etc…